კატეგორიები

    მოგესალმებათ nawilebi.ge-ს ადმინისტრაცია. იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გაგიმარტივოთ ჩვენი ვებ გვერდით სარგებლობა გთავაზობთ დეტალურ დახმარებას, რომლის მეშვეობითაც შეძლებთ ვებ გვერდის ყველა ფუნქციით სრულყოფილად სარგებლობას.

    You can search the ads posted on the website with the help of the search box. By means of tabs you can choose which type of real estate you are looking for (apartments, private houses, commercial, villa, land plots). After that you can choose the type of transaction (for sale, buying, renting, leasing, lease, lease), location and options after which you can click the search button. You can also search for an application by using the text fragment, application ID number or phone number used in its title or description. To do this, enter the text (number) box in the search box and click the search button. Output results can additionally filter by the left-hand filter.

    To use the rest of the web page, you need to register on the site. For this you need to press the button on the main page and complete all the compulsory fields on the new page. User (username) - In the field you must record any name you want to use later on the site authorization. Write any text you want in the Password field. Repeat the same text in the password field. If you do not have an e-mail or Skype account you can leave an empty field. Phone field is optional when registering. Once you fill in all the required fields, press the Enter button. Your registration has been completed. If you see the text "the customer is already there" The username you entered is already selected. Try to consider any other name or add your chosen name to any numbers.
    რეგისტრაციის შემდეგ აუცილებელია გაიაროთ ავტორიზაცია, ანუ შემოხვიდეთ ვებ გვერდზე თქვენს მიერ შექმნილი სახელით, ამისათვის დაბრუნდოით მთავარ გვერდზე(მთავარ გვერდზე დაბრუნებისთვის დააჭირეთ nawilebi.ge-ს ლოგოს, რომელიც გათავსებულია საიტის ზედა მარცხენა კუთხეში), შეიყვანეთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი შესაბამის ველებში და დააჭირეთ შესვლის ღილაკს. ავტორიზაციის შემდეგ თქვენ უკვე შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენი განცხადება.

    After you pass authorization, you can add an application. Click on the button for me to go to your personal page where you can manage all your applications, add an announcement button and then add a category to which your application belongs. After that you will go to the add-on page. You must fill in all fields listed in the form of add-ons indicated by (*). The more you know, the more information you will get in the statement, the easier it will be to find the customer and the chance to realize your real estate. You can specify any additional information about your application in the short description. To add images, press the Select File button and specify a picture from your computer. Find the location of your real estate location on the map and click on the mouse in the appropriate place. Once you fill in the desired field, press the Add button.

    • The front page of the site is constantly visible SUPER VIP block with moving animations. • In case of searching for ads, the relevant category is shown in the SUPER VIP application, then the VIP statements, and then the ads will be based on the chronology. In order to add an application SUPER VIP category you need to fill out your account with plastic card, emoney, TBCPAY and PayBox fast payment machines. To add a SUPER VIP application, you must log in to the page and specify the number of days you want to add the application to the SUPER VIP category. The cost of the SUPER VIP application for 24 hours is 3 GEL.

    • The VIP page block is constantly visible on the front page of the site. • In case of searching for ads, the relevant category is shown in the SUPER VIP application, then the VIP + ads, and then the ads are according to the chronology. In order to add an announcement to the VIP category, you need to complete your account using the plastic card, emoney, TBCPAY and PayBox fast payment machines. To add a VIP + application, you must log in to the page and specify the number of days you want to add the application to the VIP category. The cost of the VIP + application for 24 hours is 2 GEL.

    • On the first page of the site there are 10 random VIP statements. • In case of searching for ads, the appropriate category is indicated by the VIP category, and then the statements are based on the chronology. To add an announcement to the VIP category you need to complete your account. Sign in to your page and specify the number of days you want to add the application to the VIP category. The cost of the VIP application for 24 hours is 1 GEL.

    Frequent occasion when filling up an application can be a mistake or add something to the text of the application. In this case you must log in to the page and click the Edit button in the upper right corner of the statement you want. You will go to the edit page of the announcement, which contains all the points of the application. You change the desired data and click the Save button.

    ანგარიშის შევსება შესაძლებელია შემდეგი მეთოდებით:
    1. TBC-PAY-ს და PayBox-ის საშუალებით ანგარიშის შევსება ხდება PayBox-ის სწრაფი გადახდის აპარატების საშუალებით, თქვენს მიერ გადმორიცხული თანხა ჩაირიცხება თქვენს ანგარიშზე. მისი დახარჯვა შეგეძლებათ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი განცხადების გადასაყვანათ VIP, SUPER VIP ან VIP+ განყოფილებაში. თანხის ჩასარიცხად PayBox-ის აპარატებში აირჩიეთ განყოფილება "სხვადასხვა", შემდეგ nawilebi.ge, აკრიფეთ თქვენი username და ჩარიცხეთ თანხა.
    2. VISA პლასტიკური ბარათის საშუალებით ანგარიშის შევსება ხდება VISA პლასტიკური ბარათის საშუალებით, თქვენს მიერ გადმორიცხული თანხა ჩაირიცხება თვენს ანგარიშზე. მისი დახარჯვა შეგეძლებათ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი განცხადების გადასაყნავათ VIP განყოფილებაში.
    თითოეული გადმორიცხული 1 ლარით ერთ განცხადებას გადაიყვანთ VIP განყოფილებაში 24 საათიანი ვადით.